Refundacja NFZ

ALIVE specjalistyczny sklep zaopatrzenia medycznego

Zlecenie NFZ można zrealizować we wszystkich stacjonarnych sklepach medycznych ALIVE oraz na odległość na terenie całego kraju (środki pomocnicze). Mamy podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia o udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej w postaci zaopatrzenia w wyroby medyczne. Zachęcamy do skorzystania z pomocy naszych fizjoterapeutów specjalizujących sie w sprzęcie dla dorosłych i dla dzieci.

Służymy pomocą w uzyskaniu środków na dodatkowe dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego, w MOPSPCPR  (PFRON) lub Fundacjach.

 

Refundacja NFZ na wyroby medyczne

Wyroby medyczne to np. protezy, aparaty i ortezy ortopedyczne, wózki inwalidzkie, laski, kule, balkoniki, obuwie ortopedyczne, zestawy infuzyjne do osobistych pomp insulinowych, pieluchomajtki, cewniki, sprzęt stomijny [1].

Pacjentom ubezpieczonym przysługuje refundacja wyrobów medycznych.

Zlecenie na wyroby medyczne mogą być wystawiane maksymalnie na 12 miesięcy.

Niektóre wyroby, jak np. pieluchomajtki, przysługują comiesięcznie. Zlecenia na nie mogą być wystawione na dłużej niż jeden miesiąc. Możesz je wówczas zrealizować w częściach. Nie zrealizujesz zlecenia za miesiące, które już upłynęły.

Zlecenie na wyroby medyczne wystawia najczęściej lekarz, ale też pielęgniarka, położna, fizjoterapeuta lub inne osoby uprawnione [2].

Od 1 stycznia 2020 r. zlecenie na wyroby medyczne może potwierdzić:

  • lekarz lub inna osoba uprawniona do wystawienia zlecenia,
  • dowolny oddział NFZ (jeśli lekarz nie może tego zrobić) lub nasz sklep dla klientów sklepów stacjonarnych

Takie potwierdzone zlecenie możemy zrealizowć, więc zapraszamy do kontaktu z naszymi fizjoterapeutami w celu doboru odpowiedniego zaopatrzenia dla Państwa.

Przydatne linki dla lekarzy, fizjoterapeutów, pielęgniarek lub innych osób uprawnionych do wystawienia zlecenia:

 

Realizacja zlecenia NFZ w naszym sklepie

Aby zrealizować zlecenie NFZ na odległość, zawsze będzie wymagany kontakt z naszymi specjalistami, którzy krok po kroku poinstruuja Państwa co będzie potrzebne do sfinalizowania wydania.

Wszelkie informacje oraz realizację zamówień produktów z rozliczeniem refundacji NFZ otrzymają Państwo pod numerem telefonu 18 542 49 06 lub 692 621 019 oraz mailowo alive.med@op.pl